Tηλέφωνο
210 69 84 734
Email
info@achristoforidou.com
Ωράριο
Δευ - Παρ : 09:00-18:00
επικοινωνια

Όροι Χρήσης

Όροι χρήσης δικτυακού τόπου

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  Σας προτρέπουμε να ελέγχετε περιοδικά τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Στοιχεία ιδιοκτησίας και ταυτότητας

Ο παρόν δικτυακός τόπος ανήκει στη Δικηγόρο Αγγελική Χριστοφορίδου (στο εξής, «η Δικαιούχος»). Τα στοιχεία της Δικαιούχου είναι:

Δικαιούχος: Αγγελική Χ. Χριστοφορίδου
Σκοπός: Γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει το Δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες
Διεύθυνση επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 89-91, Αθήνα Τ.Κ. 11523
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  +30 2106984734
Email επικοινωνίας: info@achristoforidou.com

 

Με τον όρο δικτυακός τόπος ή ιστότοπος ή Δικηγορικό γραφείο Α. Χριστοφορίδου & Συνεργάτες νοείται το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, ηλεκτρονικών υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων video κλπ., που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.achristoforidou.com

Γενικοί όροι

Η χρήση του ιστότοπου achristoforidou.com καθορίζεται και διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν εισέλθετε και χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο achristoforidou.com, διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και ότι συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, καθόσον η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στον ιστότοπο achristoforidou.com, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας και αποδοχή τους.

Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού της τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Αποποίηση ευθύνης

Ο δικτυακός τόπος achristoforidou.com, αλλά και οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του, δεν προορίζεται να περιέχει, να αποτελεί ή να υποκαθιστά νομικές συμβουλές ή να χρησιμεύσει ως διαφήμιση των υπηρεσιών που προσφέρουμε ή ως προσέλκυση πελατών. Όλες οι δημοσιεύσεις και οι ενημερώσεις πραγματοποιούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης και το περιεχόμενό τους μπορεί να καταστεί παρωχημένο.  Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες ή αναφορές σε πρόσφατες νομικές εξελίξεις των νόμων, καθώς και της νομολογίας της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται μόνο για σκοπούς καθοδήγησης και δεν αποτελούν νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές.

Η Δικαιούχος δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιαδήποτε από τις πληροφορίες του ιστότοπου.

Η Δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια, επικαιροποίηση ή συνάφεια του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου achristoforidou.com συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους ηλεκτρονικών αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Δικαιούχου και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητά αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση/λήψη (download)», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου.  Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού τόπου της Δικαιούχου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους ευθύνη και δεν σχετίζεται το δικτυακό τόπο της Δικαιούχου.

Οι σύνδεσμοι προς αυτόν τον ιστότοπο απαγορεύονται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Δικαιούχου. Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων. Η χρήση οποιουδήποτε από αυτούς τους συνδέσμους γίνεται με δική σας ευθύνη και η Δικαιούχος δεν εγκρίνει ή συνιστά οποιοδήποτε από το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενό τους.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη/Χρήστη

Οι χρήστες του ιστότοπου achristoforidou.com επικοινωνούν και με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) ή μηνύματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ως εκ τούτου αποδέχονται το δικαίωμα της Δικαιούχου (ή του συνεργάτη της) κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους με ηλεκτρονικό τρόπο, με σκοπό τη νομική υποστήριξή τους ή την παροχή νομικών πληροφοριών. Οι χρήστες συμφωνούν εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή ή τηλεφωνική μορφή.

Ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τις υπηρεσίες που παρέχει.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε πληροφορίες που παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Η παρούσα ηλεκτρονική σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις και τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση του ιστότοπου achristoforidou.com θα επιλύεται εξωδικαστικά. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμβιβαστικής επίλυσης, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Ημερομηνία δημοσίευσης Όρων Χρήσης: 29 Οκτωβρίου 2022